«Ғылымның өзекті мәселелері» атты Халықаралық практикалық интернет- конференция материалдары

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИМИДЖЕЛОГИЯ
Атауы ПЕДАГОГ-ДЕФЕКТОЛОГ  ИМИДЖІЛІК ҚҰЗЫРЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Автор

Қошжанова Гулшат

6D010500, PhD 2-курс докторанты

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті

Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы

E-mail: gulshat8@inbox.ru          ORCID ID 0000-0002-2905-8164

Аннотация Бұл мақалада педагог дефектологтың имиджін құру үшін ең алдымен имиджелогия құралдарын қолдану аспектілерін қарастыру керек, үздіксіз өз бетімен білім алу, білімін жетілдіру, іске деген шығармашылық және жауапкершілік қатынасымен анықталады. Бүгінгі таңда заман талабына сай қоғамның әр түрлі экономика, мәдениет, білім, т.б. салаларында даму да қарқынды жүруде. Осыған орай қазіргі педагог имиджіне қойылар талап та күн сайын арту үстінде. Сондықтан да қазіргі уақытта оқу үрдісінде оқытушы үшін әр түрлі педагогикалық қиыншылықтарды жеңу былай тұрсын, студент пен оқытушы арасындағы қарым-қатынасты (коммуникация) орнату да маңызды болып табылады.

PDF жүктеу

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ТЕОРИЯСЫ
Атауы ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІН-ӨЗІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА ДАЙЫНДАУҒА ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МӘНІ
Автор

Абилова Гулмира

6D010300, PhD 2-курс докторанты

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті

Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы

E-mail: nurila.zhenis@mail.ru      ORCID ID 0000-0002-8591-1916

Аннотация Мақалада қазіргі кезеңдегі университеттік білім беру процесінде жастарды өздігінен жүзеге асыру мәселесі. Өзін-өзі жүзеге асырудың негізгі компоненттері және олардың әр түрлі жоғары оқу орындарының студенттері арасында өлшеу деректері қарастырылады. Жоғары оқу орнында тәрбие жұмысын ұйымдастыру мәселесі бүгінгі күні өзекті болып табылады, бұл жоғары білім беру ортасының студенттік жастарға әсері. Бұл тұрғыда біз университеттің оқу үрдісі студенттерге болашақ мамандығы мен мәдениетінде өзінің субъективті мағыналы имиджін қалыптастыруға, осы тұлғаның жеке потенциалын қалыптастыру барысында студенттердің қозғалысын жеңілдету үшін академиялық және кәсіптік пән ретінде қажетті жағдай жасауға тиіс деп есептеймін.

PDF жүктеу

ГЕОЛОГИЯ - ЭНЕРГИЯ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ
Атауы ЭНЕРГИЯ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ ТЕОРИЯСЫНА ЖАҢА КӨЗҚАРАС
Автор

Касимова Улдана Куралбаевна, э.ғ.м.,инспектор

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Алматы, Қазақстан Республикасы

ORCID ID 0000-0002-0675-2356     E-mail: ulydana@mail.ru

Джумагалиев Руслан

Төраға, Қ. Мандоки атындағы «Қазақ тілі қоғамы» РҚБ

Атырау, Қазақстан Республикасы

Аннотация Бүгінгі таңда жылу-энергетикалық қордың анықталуы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бұл біздің планетамыздағы демографиялық көрсеткіштердің өсуімен тығыз байланысты. Жұмыстың негізгі мақсаты мұнай мен көмір кенорындарының пайда болу жолдарын өзеңдердің геологиялық әрекетінен, яғни түбектерге, каньондарға, үңгірлер мен апандарға, батпақтарға, ормандарға және сарқырамаларға ізденіс жұмыстарын жүргізе отырып жаңа көзқарас ұсыну. Бұл ғылыми еңбек жоғарыда атап өтілген зерттеулердің негізінде жасалған, яғни мұнай мен көмір кенорындарының пайда болуы дұрыс, теріс және аралас өзендердің геологиялық әрекетімен байланысты жаңа теориямен тереңінен танысуға мүмкіндік беріп отыр.

PDF жүктеу

МҰНАЙ ТОТЫҚТЫРҒЫШ МИКРОАҒЗАЛАР
Атауы МҰНАЙ-ТОТЫҚТЫРҒЫШ БАКТЕРИЯ ШТАМДАРЫНЫҢ ФЕНОЛДЫ ЫДЫРАТУ ҚАБІЛЕТІН АНЫҚТАУ
Автор

Спанкулова Гульжан

PhD докторант және ғылыми қызметкер

ЖШС «Микробиология және вирусология

ғылыми-өндірістік орталығы» Қазақстан Республикасы

050010, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі 105

E-mail: gulzhan_aspan@mail.ru   ORCID ID 0000-0002-0363-2690

Аннотация Мақалада мұнай тотықтырғыш штамдардың хош иісті көмірсутектерді (фенол) белсенді деструкциялау қабілеттері зертеу туралы жазылған. Зерттеліп отырған штамдар 0,3 г/л фенолды толық деструкциялайтыны анықталды.

PDF жүктеу

ТЕХНИКА ҒЫЛЫМДАРЫ - БЕТОН
Атауы ӨЗДІГІНЕН ТЫҒЫЗДАЛАТЫН БЕТОН  ЖӘНЕ ОНЫҢ  ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ
Автор

Әнуәрбекова Құралай Ержанқызы, Магистрант

 Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Техникалық Университеті,

Өскемен қ-сы, Қазақстан Республикасы

Е-mail: a.kuralai.95@mail.ru ORCID ID 0000-0002-9989-2904

Аннотация Бұл мақалада өздігінен тығыздалатын бетонның құрылыс саласында қолданылуы көрсетілген, себебі бұл бетонның физика-механикалық көрсеткіштері жоғары және болашағы зор.

PDF жүктеу

ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІ
Атауы ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚТАҒЫ КӨЛІК ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІН АНЫҚТАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРІН АВТОМАТТАНДЫРУ
Автор

Оралбекова Аяулым, Докторант PhD

Қазақ қатынас жолдары университеті

Алматы қ. Казақстан Республикасы

Email: ayaulym83@mail.ru  ORCID ID 0000-0002-4030-0740

Аннотация Жоғары жылдамдықты темір жол көлігі жүйелерінің сенімділігі мен істен шықпауын арттыру сегментіндегі көптеген зерттеулер ЖЖТК-нің жылжымалы құрамының, сондай-ақ инфрақұрылымның техникалық объектілерінің жай-күйін бағалаудың ұтқыр диагностикалық кешендерін құруға және енгізуге бағытталған.

PDF жүктеу

СУ ҚОЙМАЛАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
Атауы ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНА ҚАРАСТЫ  СУ ҚОЙМАЛАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
Автор

Есенбаева Жанар, Магистр

Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Түркістан, Қазақстан Республикасы

E-mail: Esenbaeva.J@mail.ru    ORCID ID 0000-0002-7737-548X

Аннотация Су қоймасы тек жергілікті төңіректе ғана емес бүкіл табиғат кешеніне де өте үлкен өзгерістер енгізеді. Ол климатты жұмсартып, қоршаған орта нысандарына экологиялық ықпал етеді. Мақалада Түркістан облысына қарасты Қошқорған, Ермакөзен және Шерт су қоймаларының экологиялық жағдайы сипатталған. Су қоймаларының маусымдық су баланстары, Түркістан облысының климаттық көрсеткіштері берілген. 

PDF жүктеу

АЗАМАТТАРДЫҢ ЖИНАЛУ БОСТАНДЫҒЫ
Атауы АЗАМАТТАРДЫҢ ЖИНАЛУ БОСТАНДЫҒЫ  – МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ САЛАСЫНА ҚАТЫСУ ҚҰҚЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ФОРМАСЫ РЕТІНДЕ
Автор

Немеребаева Айгерим, РhD

Казақ Гуманитарлық Заң Университеті

Астана, Қазақстан Республикасы

E-mail: aigerim_nm@mail.ru   ORCID ID 0000-0002-2789-8530

Аннотация Адам өз саяси құқықтарын пайдалану арқылы ғана мемлекеттік басқару ісіне арласа алады. Саяси құқықтардың ішінде азаматтардың жиналу бостандығына халықаралық деңгейде көп зерттеулер жүргізілуде. Бұл мақалада азаматтардың жиналу бостандығы, яғни бейбіт жиналыстар, митингілер, демонстрациялар ұйымдастыру құқықтары туралы жазылған. Азаматтардың саяси құқықтарына арналған халықаралық құжаттарға, ҚР заңнамаларына сипаттама жүргізе отырып, азаматтардың жиналу бастандығына түсініктеме берілген.  Сонымен қатар, Польша, Украина, Турция мемлекеттеріндегі нақты құқыққа арналған конституциялық нормаларға салыстырмалы анализ жасалды.

PDF жүктеу

БИЛЕРДІҢ ЕЛ БАСҚАРУ МӘДЕНИЕТІ
Атауы БИЛЕРДІҢ ЕЛ БАСҚАРУ МӘДЕНИЕТІ
Автор

Төкен Абзал, Mагистрант

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Семей, Қазақстан Республикасы

E-mail: abzaltnf@mail.ru   ORCID ID 0000-0002-9827-0388

Аннотация Мақалада билер институтының қазақ қоғамындағы басқару функциясы жайлы баяндалады. Билер институты қазақ даласында саяси-құқықтық мәселелерді шешудегі және қоғамдық қарым-қатынастарды реттеуде маңызды рөл ойнаған. Билердің негізгі ерекшелігі қарапайым халық пен ақсүйектер ортасының теңдегін ұстаған, демократияның негізін насихаттаушылар болғаны туралы баяндалады.

PDF жүктеу

ТЕРРОРИЗМ
Атауы ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТЕРРОРИЗММЕН КҮРЕСУДЕГІ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТЫ
Автор

Данилова Д. Б , Жұмашева А. Д.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

«Құқықтану» мамандығының 2 курс студентері, Қызылорда қаласы

Қазақстан Республикасы

E-mail:diana_danilova2000@mail.ru, azhumasheva0027@gmail.com

ORCID ID 0000-0003-3282-1535

Ғылыми жетекші: Жумагулова Шолпан Рустемқызы
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

«Құқықтану» кафедрасының аға-оқытушысы,з.ғ.қ
E-mail:
jumagulova_sholpan@mail.ru  ORCID ID 0000-0002-2033-6260

Аннотация Терроризм күресу туралы заңдары талқыланды. Террористік қауіп-қатердің жол бермеу мақсатында арнайы кешенді іс-шаралар қарастырылды. Террористік қауіп-қатерлердің алдын алу түрлері мен әдістерін жетілдіру жолдары талданды. Бұл қылмыстардың қоғамдық қауіптілігі дәлелденді.

PDF жүктеу

КӘМЕЛЕТ ЖАСЫ ТОЛМАҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕР
Атауы ОН АЛТЫ ЖАСҚА ТОЛМАҒАН АДАММЕН ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС НЕМЕСЕ ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАСТЫҢ БАСҚА ДА ӘРЕКЕТТЕРІ
Автор Бақытбекова Сабира Бақытбекқызы
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
«Құқықтану» мамандығының 3 курс студенті,Қызылорда қаласы, Қазақстан Республикасы
E-mail
: s.bakytbek@inbox.ru  ORCID ID 0000-0001-9153-1680Ғылыми жетекші: Жумагулова Шолпан Рустемқызы
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті «Құқықтану»кафедрасының аға-оқытушысы,з.ғ.қ
E-mail: jumagulova_sholpan@mail.ru  ORCID ID 0000-0002-2033-6260
Аннотация Бұл мақала қазіргі кезеңдегі ең актуалды мәселе болып отырған кәмелет жасы толмаған жасөспірімдердің жыныстық тиіспеушілігіне  қолсұғушылық мәселелері қарастырылған. Жыныстық қабілеттің жетілу жылдары жасөспірім психикасы үшін өте ауыр кезең. Бұл кезде жастарда жаңа түйсік, жаңа тілектер пайда болады, намыс сезімі өсе түседі. Осындай өмірдің кезеңінде олар жыныстық қол сұғылмаушылығына қауіпті зиян келтіреді,сондай-ақ кәмелет жасына толмаған адамдардың адами және психикалық дамуына, олардың бітім-болмысы мен жан-дүниесінің дамуына, тиісті деңгейде қалыптасуына, қоғамдағы адами көзқарастарына теріc ықпалын тигізеді.

PDF жүктеу

ЖҮК ТАСЫМАЛДАУШЫ КӘСІПОРЫН ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖАЙ-КҮЙІ
Атауы АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІМЕН ЖҮК ТАСЫМАЛДАУШЫ КӘСІПОРЫН ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖАЙ-КҮЙІН ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫНА БАЙЛАНЫСТЫ БАҒАЛАУ
Автор

Есбенбетова Жанат Халыковна

«Қазақстан Республикасы Еңбекті және

халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің

Еңбекті қорғау жөніндегі  республикалық

ғылыми-зерттеу институты» РМҚК

Кәсіби тәуекелдерді зерттеу зертханасының басшысы

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі. Астана қ., Қазақстан

Е-mail: nauka@rniiot.kz  ORSID ID: 0000-0002-3966-327X

Аннотация Мақалада автомобиль көлігімен жүк тасымалдаушы кәсіпорын жұмыскерлерінің еңбек жағдайларына, соның ішінде кәсіби тәуекелдерге байланысты олардың ағзасының функционалдық жай-күйіне жүргізілген зерттеулерге сүйене отырып нақты бағалау нәтижелері ұсынылған.

PDF жүктеу

МЕТАЛЛӨНІМІНІҢ САПАСЫН САЛЫСТЫРУ
Атауы МЕТАЛЛӨНІМІНІҢ САПАСЫН САЛЫСТЫРУ
Автор

Оразбаев Кайрат, Магистрант

Қарағанды мемелекеттік техникалық университеті

Қарағанды, Қазақстан Республикасы

E-mail: mario.sancez@mail.ru  ORCID ID 0000-0001-7789-6173

Аннотация Кеуекті металлөнімін алу қазіргі таңда металлургия саласында өзекті мәселе болып саналады. Мақалада әртүрлі зауыттарда алынған кеуекті металлөнімінің сапасы салыстырулар қортындылары келтірілген.

PDF жүктеу

КЛИЕНТТЕР ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫН ВЕБ-БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ
Атауы КЛИЕНТТЕР ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫН ВЕБ-БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ
Автор

А.А. Исмаилова, PhD

ORCID ID 0000-0002-8958-1846  E-mail: a.ismailova@mail.ru

О.А. Покусай, Магистрант

ORCID ID 0000-0001-9762-2372  E-mail: olga_270695@mail.ru

А.Е Өмірбай,  Магистрант

ORCID ID 0000-0002-1877-7905  E-mail: assylzat96@mail.ru

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

Астана Қазақстан Республикасы

Аннотация Әлем интернеттің, мобильді байланыстың, қосымшалардың пайда болуымен дами түсуде және call-tracking  де дамып келеді. Бұл мақалада call-tracking ұғымының жан-жақты түсінігі, сонымен қатар оның үлкен танымалдылығы, ролі және қолданылуы қарастырылған.Жұмыста берілген технологияның компаниялар арасында қолданудың басты артықшылықтары қарастырылған. Ресейдегі компанияның  call-tracking қолдануының нақты мысалы сипатталған. Толық сипаттамасы келтірілген.

PDF жүктеу

ZNO:EU ЖҰҚА ҮЛБІРШЕКТЕРІ
Атауы ZNO:EU ЖҰҚА ҮЛБІРШЕКТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Автор

Кемелбекова Айнагуль Ержановна, PhD

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ КЕАҚ

Қазақстан, Алматы қ.

 E-mail: a.kemelbekova@mail.ru

ORCID 0000-0003-4813-8490

Аннотация Мақалада әртүрлі технологиялық әдіспен алынған ZnO:Eu жұқа үлбіршектерінің құрылымдық қасиеттері қарастырылды.  Магнетронды тозаңдату, газдық фазадан химиялық отырғызу және гидротермальды отырғызу әдістерінің негізінде алныған үлгілер талданды.

PDF жүктеу

ЭЛЕКТРОНДЫ ДАТЧИК
Атауы КӨППАРАМЕТРЛІ ДАТЧИКТЕРДІ  ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТҮРЛЕНДІРГІШТЕРДІ ЖОБАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Автор

М. М. Даужанова, Магистрант

Р. З. Сулейменова т. ғ. к.

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ

Астана, Қазақстан Республикасы

E-mail: maira777_86@mail.ru  ORCID ID 0000-0001-5195-7177

Аннотация Қазіргі таңда  замануи көп параметрлі датчиктер құрылымы және алдыңғы қатарлы болып микроэлектрондар, құрылымы мен қалыптасуы бойынша көптеген өзара байланыстағы жүйелер мен ішкі жүйелерден, құрылым мен элементтерден құралатын күрделі нысандардан тұрады.  Осыған байланысты микроэлектронды датчиктерді  әзірлеу кешенді жүргізілуі қажет, оның барлық деңгейлерін қамту керек, төменгі деңгейден: элементтері мен құрылымынан бастап, жоғары деңгейден өлшеу.

PDF жүктеу