Мақалаларды рецензиялау рәсімі мен саясаты


Редакторлар, рецензенттер және авторлар Баспа этикасы жөніндегі комитетке (COPE) сілтеме жасаулары және оның негізгі тәжірибелері мен нұсқауларын орындаулары қажет. Құжатты қарау процесі мен саясаты бастапқы тексеруден, содан кейін рецензиялаудан тұрады. Ұсынылған құжат бастапқы тексеруден өтеді. Бастапқы тексеруде мақаланың көлемі, құрылымы, зерттеу тақырыптары, тілі, авторлардың аты-жөні және конференцияға ұсынылатын үлгіге сәйкес келуі қаралады. Мақала iThenticate ұқсастықты тексеру жүйесі арқылы бірінші рет плагиат тексеруінен өтеді. Содан кейін қолжазба сараптамаға жіберіледі.

Құжат зерттеу салаларындағы анонимді рецензенттерге өзара шолу үшін беріледі. Шолушылардың тізімдері жыл сайын жаңартылып отырады. Рецензенттер қолжазбаны мұқият қарап шығып, ұйымдастыру комитетіне қолжазба мазмұны туралы шолу пікірлерін береді. Конференцияға ұсынылатын қолжазбалар академиялық ағылшын тілінде жазылуы және редакторларға, рецензенттерге және болашақ оқырмандарға түсінікті болуы керек.

Қолжазба конференцияның рецензиялау формасы арқылы және бірнеше критерийлер бойынша бағаланады: тақырыптың оқырмандар үшін маңыздылығы және ұсынылған мақаланың конференцияның тақырыптық бағытына сәйкестігі, мақсаттар мен міндеттердің немесе зерттеу сұрақтарының анықтығы, тақырыптың сәйкестігі, зерттеу әдісі мен деректерді талдаудың дәлдігі, нәтижелердің дәйектілігі және қорытындылардың дұрыстығы. Суреттер, кестелер, графиктер және сілтемелер дұрыс көрсетілуі керек. Рецензенттер сонымен қатар күшті және әлсіз жақтарды атап көрсетеді және зерттеу сапасын жақсарту үшін ұсыныстарын береді.

Бұл редакторға қолжазбаны қабылдау немесе қабылдамау туралы түпкілікті шешім қабылдауға көмектеседі. Редакциялық процесс барысында конференция басылымының сәйкес авторы баспагер мен авторлардың жұмысын үйлестіреді, басылымға редакциялық және басқа да қажетті қолдау көрсетеді. Конференция веб-бетінің «Ағымдағы шығарылым» бөлімінде оқырмандар арасында дәйексөздерді жинау және халықаралық деңгейдегі конференция деңгейін көтеру үшін басып шығаруға дайын қолжазбалар жыл бойы жарияланады. Барлық мақалалар Creative Commons шартында ашық қолжетімділікте жарияланады.

Конференцияны ұйымдастыру комитеті өзінің жұмысын көбінесе халықаралық комитетпен үйлестіреді, саясатты жоғары деңгейде шешеді, процесті жалпы қадағалайды, қабылданған құжаттардың санын шешеді және барлық шешімдерді түпкілікті бекітуді қамтамасыз етеді. Ұйымдастыру комитеті уақытты және әділеттілікті қамтамасыз ету үшін процесті үнемі қадағалап отырады, барлық өтініштерді, шағымдарды және құқық бұзушылық туралы шағымдарды қарайды. Ұйымдастыру комитеті конференция материалдарының соңғы өңделуіне де жауапты.