Секциялар

Секция 1. Кенді және техногендік шикізатты байытудың инновациялық технологиялары

 
 
 
 
 
Баяндама тақырыптары Баяндамашылар
«Құрылым-қасиет/әрекет-қасиет» принципі бойынша флотациялық реагенттерді таңдаудың болжамды әдісі Медяник Надежда Леонидовна – т. ғ. д., профессор, Г. И. Носов атындағы МГТУ химия кафедра меңгерушісі, Ресей.
Қоқыс жағу қондырғыларының қалдықтарын қайта өңдеу технологиясындағы заманауи бағыттар Колодежная Екатерина Владимировна – т.ғ.к., ЖҚКИМИ РҒА "Тау-кен экологиясы" бөлімінің ғылыми қызметкері, Ресей.
Бурибаев кенді байыту комбинатының гидротехногендік шикізатын кешенді өңдеудің экология-экономикалық аспектілері Карелин Юлия Александровна – э. ғ. к., доцент, Г. И. Носов атындағы МГТУ, Ресей.
Мыс электролитін мышьяк және сурьма қоспалардан тазарту жолдары Шәріпов Мақсат Шаймұратұлы - Д. Серікбаев ат. ШҚТУ 2 курс магистранты
Қолданыстағы флокулянтқа қатысты Нұрқазған байыту зауытының байыту өнімдеріне флокулянттардың тиімділігін зерттеу Каткеева Гүлнар Летаевна - т.ғ.к., доцент, Ж. Әбішев атындағы химия-металлургиялық институты.
Қиынбайытылатын алтынқұрамды концентраттарын бөлудегі кавитацияның әсерін зерттеу Енсебаева Кәмилла Болатқызы – Д. Серікбаев ат. ШҚТУ 1 курс магистранты
Қиын өңделетін кендерден аса ұсақ бағалы минералдарды алу үшін көпкомпонентті микрофлотация әдісін қолдану мүмкіндіктері Түсіпбаев Несіпбай Қуандықұлы - т. ғ. д., қауымд. профессор, ҚазҰЖҒА корр. мүшесі, "МжКИ" АҚ, Satbayev University.
Ақтөбе кен орнының қиынбайытылатын алтын кенінің заттық құрамын зерттеу Мотовилов Игорь Юрьевич - PhD, қауымд. профессор Satbayev University
Гидрофобты саздардан композициялық материалдар алу ерекшеліктері Ибраимова Дана Мыкты-Кереевна - т.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы кафедрасының аға оқытушысы.
Жаңа амфифильді полимер қосылыстары арқылы мыс-никель рудаларын флотациялау тиімділігін арттыру Саменова Назира Ораққызы – докторант, кіші ғылыми қызметкері, "МжКИ" АҚ, Satbayev University.

Секция 2. Түсті, асыл, сирек және сирек жер металлдарының металлургиядағы инновациялық технологиялары

 
 
 
 
 
Баяндама тақырыптары Баяндамашылар
Құрамында темір-көміртегі бар жұқа материалдарды электрометаллургиялық технологияларды қолдану арқылы өңдеу Савостьянов Александр Владимирович - «MISiS» Ұлттық ғылыми-зерттеу технологиялық университетінің «Энергия үнемдейтін және ресурс үнемдейтін өнеркәсіптік технологиялар» кафедрасының аспиранты.
Арбақай кен орнындағы алтыны бар минералды шикізатты биохимиялық тазарту Койжанова Айгуль Кайргельдыевна - Техника ғылымдарының кандидаты, Б.Б. Бейсембаев атындағы гидрометаллургияның арнайы әдістері зертханасының меңгерушісі.
Колчеданды-кобальт концентраттарын тотықтырғыш-сульфаттандыратын күйдіруді зерттеу Чепуштанова Т.А. - Ph.D докторы, т.ғ.к., О.А. Байқоңыров атындағы тау-кен металлургия институтының «Металлургиялық процестер, жылу техникасы және арнайы материалдар технологиясы» кафедрасының меңгерушісі
Атмосфералық қысымда гидрометаллургиялық тәсілмен сілтіленген нонтрониттелген серпентиниттен Ni мен Co кешенді бөліп алу Смаилов Кенжегали Маманович - Техника және технологиялар магистрі, кіші ғылыми қызметкері, «МжКИ» АҚ, Satbayev University.
Силикагель және белсендірілген көмір негізінде синтезделген сорбенттердегі скандий сорбциясы: кинетикалық зерттеу Байгенженов Омирсерик Сабыржанович - Ph.D докторы, доцент, профессор, О.А. Байқоңыров атындағы тау-кен металлургия институтының «Металлургиялық процестер, жылу техникасы және арнайы материалдар технологиясы» кафедрасының меңгерушісі
Ниобийді ерітіндіге өткізу үшін шаң камераларының возгондарын шаймалау процесін зерттеу Есенгазиев Азамат Муратович - Ph.D докторы , кіші ғылыми қызметкері, «МжКИ» АҚ, Satbayev University
Ақтоғай кен орнындағы мысты үйіндімен шаймалау ерітінділерін өңдеу Есиркегенов Меирбек - докторант, Satbayev University
Табиғи минералдар негізіндегі сорбент модификаторы ретінде техногендік шикізат Абдикерим Бекзат - докторант, кіші ғылыми қызметкері, «МжКИ» АҚ, Satbayev University.
Тотыққан қорғасын қосылыстарын сульфидтеу арқылы күйдіру механизмі Меркибаев Ерик Серикович - докторант, Satbayev university, Зертхана меңгерушісі.
Екі аймақты Ванюков пешінде мыс балқыту шлактарының сарқылу процесі Дюсебекова Марал - докторант, кіші ғылыми қызметкері, «МжКИ» АҚ, Satbayev University.

Секция 3. Перспективті функционалдық материалдар мен жабындар

 
 
 
 
 
Баяндама тақырыптары Баяндамашылар
Гиперевтектикалық құрамды жоғары хромды ақ шойындардан жасалған құймалардың крекингін зерттеу. Паничкин Александр Владимирович - т. ғ. к., "ИМиО" АҚ зертханасының меңгерушісі, Satbayev University
Қазақстанда жоғары беріктігі бар al-Mg-Li-Zr алюминий қорытпасын өндіру перспективалары Мұстафа Лаура Молдакерімқызы - Мұстафа Лаура Молдакерімқызы
Қазақстанда аэроғарыштық мақсаттағы препрегтерді алу технологиясын құру перспективалары Байсеріков Бердияр Мейіржанұлы - PhD докторанты, «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ ғылыми қызметкері
Гидрофобты саздардан композициялық материалдар алу ерекшеліктер Асылзат Искалиева - АҚ «ҚБТУ» лекторы
Лигерлеуші металл – бериллиймен магнийдің қосарланған жүйесінің термодинамикасын зерттеу Линник Ксения Александровна - магистр, "МжКБ" АҚ кіші ғылыми қызметкері, Satbayev University
Бинарлы қорытпалардан магнийді дистилляциялау кезінде мырыш және кадмий қоспаларының таралуын зерттеу Тулеутай Фархад - магистр, "МжКБ" АҚ кіші ғылыми қызметкері, Satbayev University
Никельсіз тот баспайтын болатты алу мақсатында вакуумдық индукциялық балқыту арқылы иттрий оксидін енгізу мүмкіндігін зерттеу Федор Попов - НАО «Назарбаев университет»
TiCrCN және TiZrCN жабындыларын маймен және майсыз үйкеліс жағдайында трибологиялық қасиетін зерттеу Бахытулы Наурызбек - PhD, "МжКБ" АҚ ғылыми қызметкері, Satbayev University
Каолинитті саздарды эрбий өндіру көзі ретінде қарастыру Назым Ахмадиева - PhD, "МжКБ" АҚ ғылыми қызметкері, Satbayev University

Секция 4. Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар саласындағы перспективалық әзірлемелер

 
 
 
 
 
Баяндама тақырыптары Баяндамашылар
Ньютон сұйықтығының изотермиялық емес ағынының құбырдағы тұтқырлы пластикалық күйге өтуінің RANS моделі Жапбасбаев Узах Кайырбекович - техника ғылымдарының докторы, профессор, Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ «Энергетикадағы модельдеу» ғылыми-өндірістік зертханасының меңгерушісі.
Бұлыңғыр негізінде әр түрлі кен орындарындағы мұнай сапасын салыстыру кластерлік талдауы Эфендиев Галиб Мамедұлы - техника ғылымдарының докторы, профессор, Әзірбайжан Ұлттық Ғылым Академиясының академигі
Тау жыныстары массивінің геомеханикалық күйін бағалаудың сандық әдістері Атагелдиев Кобей - «Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру» кафедрасының аға оқытушысы, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, Қарағанды қ.
Робототехника ғылымын интеграциялау арқылы оқушылардың физика пәніне деген қызығушылығын арттыру Даулешяр Бақытәлі - магистрант, Сүлейман Демирел университеті
2017-2023 жылдардағы Scopus дерекқорын пайдалана отырып, цифрлық сауаттылыққа байланысты зерттеулердің библиометриялық талдауы Бегімбетова Гульдана Атымтаевна - Yogyakarta State University докторанты, Индонезия, Абай атындағы ҚазҰПУ лекторы
Ең аз тозуды қамтамасыз ететін доңғалақ пен рельсті болаттың оңтайлы қаттылық қатынасын таңдау бойынша зерттеулер Қанаев Амангелді - «Стандарттау, метрология және сертификаттау» кафедрасының профессоры, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Құрылым параметрлері бойынша құрылымдық болаттардың аққыштық шегін сандық бағалау Қанаев Амангелді - «Стандарттау, метрология және сертификаттау» кафедрасының профессоры, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Қалалық жылу желісінің сандық қосарлануы: энергетикалық жүйелерді оңтайландыру Рамазанова Гаухар Ізбасарқызы - зертхананың жетекші ғылыми қызметкері, Сәтбаев университеті
Мұнай-газ өнеркәсібінде энергияны тиімді басқаруға арналған интеллектуалды басқару жүйесі Тасмурзаев Нурдәулет Мұсаханұлы - ғылыми қызметкер, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Пириттік күйіктен Аu және Ag тиокарбамидтық шаймалау процесін оңтайландыру үшін жауап бетін анықтау әдістемесі Абиқақ Еркежан Баймұратқызы - докторант, кіші ғылыми қызметкері, «МжКИ» АҚ, Satbayev university.
Көбік қаптамасының көпіршікті камерасындағы турбулентті тоқты математикалық модельдеу Рахманберді қызы М., Курбаналиев А. И., Ойчуева Б. Р. - Ош мемлекеттік университеті, Қырғызстан