Мақалаларға қойылатын талаптар


Мақалалар 2023 жылдың 1 қарашасына дейін 3 тілдің кез келгенінде (қазақ, орыс, ағылшын) WORD форматындағы үлгі бойынша электронды түрде қабылданады (мына жерден қараңыз: мақала үлгісі). Қазақ және орыс тілдеріндегі мақалалар рецензенттің оң пікірінен кейін ағылшын тіліне аударылады. Сонымен қатар, плагиат туралы есеп ұсынылуы керек. Плагиатқа қарсы бірегейлік кем дегенде 80% болуы керек. Мақаланың мәтіні Word редакторында терілуі керек, қарып түрі Calibri 11 кегль, интервал - 1, абзац – 1,25, барлық жағы – 2,0 см. болуы тиісті. Егер сіз мақала жіберетін болсаңыз, қолжазбаңызды жіберетін басылымдардың талаптарымен танысуыңыз керек. Барлық мақалалар ашық қолжетімді жарияланады.

Конференция материалдарын Интернетте жариялау үшін есептің әрбір авторының он алты таңбалы ORCID кодын көрсету керек. Бұл код болмаған жағдайда www.orcid.org веб-сайтында тіркелу керек, тіркеу 1 минутқа созылады.

Ұйымдастыру комитеті талаптарға сай келмейтін мақалаларды қабылдамау құқығын өзіне қалдырады. Мақала мазмұнына авторлар жауапты.


Қолдаушылар


Контактілер